SLU-nyhet

SLU-hedersdoktor blev minister

Publicerad: 03 oktober 2014

Medan EU-parlamentarikern Isabella Lövin väntade på att börja ge sin hedersdoktorsföreläsning på SLU i Uppsala kom beskedet att hon blir ny biståndsminister i Stefan Löfvens regering.

Andra ministerutnämningar av extra betydelse för SLU är att Sven-Erik Bucht (S) blir landsbygdsminister, dock utan eget departement, Helene Hellmark Knutsson (S) blir högre utbildnings- och forskningsminister, Åsa Romson (MP) blir miljö- och klimatminister och dessutom vice statsminister.

SLU:s departementstillhörighet är i skrivande stund oklar, eftersom Löfven avser att lägga ned landsbygdsdepartementet lägga dess frågor i näringsdepartementet.

Ur regeringsförklaringen i övrigt:

”Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. Turism i Sverige och ekoturism stärks. En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion.”

”Antalet högskoleplatser ökas … i hela landet. Kvaliteten i högskolan ska höjas. Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Unga forskares villkor ska förbättras. Forskning ska respekteras som den långsiktiga verksamhet det är och en ny forskningsproposition kommer därför att ha ett tioårigt perspektiv. Andelen kvinnliga professorer ska öka och forskningsanslagen fördelas jämställt. Basanslagen för forskning prioriteras upp.”

”Att stoppa miljöförstöringen, minska klimatutsläppen och utveckla ny grön teknik är en av vår generations största utmaningar. Genom investeringar i en bättre miljö skapas jobb och framtidsmöjligheter.”

”Fisket och haven ska skyddas genom att fler marina reservat inrättas. Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen. Djurhållningen ska ge djuren möjlighet att utföra sitt naturliga beteende och beteendestörningar ska förebyggas. Tillsynen över djurskyddet förstärks.”


Kontaktinformation