SLU-nyhet

SLU i budgetpropositionen

Publicerad: 23 oktober 2014

Sveriges lantbruksuniversitet får i dagens budgetproposition ett anslag om 1,728 miljarder kr, vilket är en ökning med 25 miljoner kronor. ”Budgetproppen” innefattar för SLU:s del två större riktade satsningar.

Svenska artprojektet vid ArtDatabanken får en ökning med 15 miljoner kronor till bl a Nationalnyckeln och till biologiska samlingar vid svenska museer och institutioner.

För byggande av ett nytt svenskt forskningsfartyg föreslås anslaget öka med sex miljoner kronor för 2015, plus ytterligare påslag under de därpå följande åren.

Ett par mindre satsningar upphör i och med årets budgetförslag; det skogliga basåret i Värnamo och anslaget till växtförädlingsverksamhet i nordiska genbanken.

Anslaget innefattar en uppräkning av pris- och lönekostnader med 0,5 procent.

- Den svaga uppräkningen av pris- och lönekostnaderna är en besvikelse, men annars är utfallet av budgetpropositionen för SLU:s del ändå lite bättre än vad vi först befarade, säger universitetsdirektör Martin Melkersson.

 


Kontaktinformation