SLU-nyhet

”Stränga djurskyddskrav bakom ökad köttimport”

Publicerad: 12 oktober 2014

"Djurskyddsregler som är strängare än det finns vetenskapligt stöd för har skadat svensk djuruppfödning. På bekostnad av svensk produktion importerar vi kött från djur uppfödda med metoder vi förbjuder. Driv djurskyddsfrågan på EU-nivå."

Det skriver professor emeritus Martin Wierup, SLU i en debattartikel i dagens Dagens Nyheter, tillsammans med Åke Rutegård, vice president UECBV.

"Sverige är bra på djurskydd, men genom dålig tajmning med EU och vissa fall regler in absurdum har djurskyddet skadat möjligheterna för svensk djuruppfödning att överleva. Det framstår nu som en av de främsta orsakerna till att denna kraftigt minskat och att hälften av det kött vi i dag äter är importerat."

"I fortsättningen bör Sverige liksom övriga medlemsstater driva frågor om djurskydd inom EU-systemet för att samtidigt uppnå gemensamma krav och förbättringar i samtliga medlemsländer. Då förbättras också djurvälfärden hos flest djur utan att som nu äventyra den svenska branschens fortlevnad och utveckling", skriver artikelförfattarna.

Läs artikeln här:

http://www.dn.se/debatt/stranga-djurskyddskrav-bakom-okade-kottimporten/


Kontaktinformation