SLU-nyhet

Studenter arbetar fler timmar sedan fribeloppsgränsen höjdes 2011

Publicerad: 03 oktober 2014

En ny uppföljning som CSN gjort visar att studenter som arbetar vid sidan av studierna arbetar fler timmar sedan fribeloppsgränsen höjdes 2011.

Fribeloppet är den gräns som de studerande får ha i inkomst utan att studiemedlen reduceras. CSN höjde beloppet med ungefär 30 000 kronor 2011.

Den nya uppföljningen visar att betydligt fler studerande får behålla studiemedlet när de jobbar vid sidan av studierna. Enligt CSN handlar det totalt om 37 000 personer varje år. Uppföljningen visar även att det är färre studerande som återkrävs på pengar i efterhand.

- De studerande tjänar även mer pengar efter att reformen genomförts. Samtidigt halverades gruppen som hade en inkomst över fribeloppsnivån, från åtta till fyra procent, säger Carl-Johan Stolt vid CSN:s utvärderings- och statistikenhet i ett pressmeddelande.

Enligt CSN så arbetar ungefär 50 procent av de studerande med studiemedel vid sidan av studierna. Men trots fribeloppshöjningen ser man inga tecken på att fler studerande väljer att arbeta vid sidan av studierna.

- Andelen som arbetar är den samma som innan reformen. De som arbetar tycks dock arbeta något mer än tidigare, säger Carl-Johan Stolt.

Läs hela rapporten här >>

Fakta fribelopp

Studiemedlen behovsprövas gentemot den studerandes egen inkomst. Som inkomst räknas inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital. Fribeloppets storlek varierar med antalet studiemedelsveckor under ett visst kalenderhalvår, ju fler veckor desto lägre fribelopp.

Den som studerar på heltid under 40 veckor har ett fribelopp under hela kalenderåret som idag motsvarar 172 014 kronor. En heltidsstuderande kan få 90 040 i bidrag och lån under 40 veckors studier. (Källa CSN)


Kontaktinformation
Sidansvarig: mats.persson@slu.se