SLU-nyhet

"Tio förutsättningar för en klimatsmart politik"

Publicerad: 24 oktober 2014

”Våra analyser visar på tio förutsättningar som gör det möjligt med en ambitiös klimatpolitik utan att kostnaderna blir onödigt höga.”

Det skriver Konjunkturinstitutets forskningschef och vetenskapliga råd, i vilket ingår professor Ing-Marie Gren, SLU, i en artikel på Svenska Dagbladets debattwebb.

”Oavsett regeringstillhörighet har Sverige varit en föregångare i klimatpolitiken. Koldioxidutsläppen har nästan halverats sedan slutet av 60-talet och kolintensiteten i svensk ekonomi är nu näst lägst bland OECD-länderna. Med rätt inriktning på politiken kan detta ambitiösa arbete fortsätta”, heter det bl a i debattartikeln.

Läs artikeln här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/10-forutsattningar-for-en-klimatsmart-politik_4036603.svd


Kontaktinformation