SLU-nyhet

Affärsplan för ökad lönsamhet

Publicerad: 06 november 2014

En affärsplan för UDS (Universitetsdjursjukhuset) presenterades för styrelsen vid mötet i Alnarp. Planen som sträcker sig fram till 2020 anger hur omsättningen ska öka i en takt som motsvarar branschens tillväxt.

Affärsplanen föreslår också en effektivisering av processerna och av inköpen för att pressa kostnaderna. Universitetsdjursjukhusets verksamhet ska präglas av kundfokus och effektvitet, utan att ge avkall på huvuduppgiften att serva forskning och utbildning

Rektor har samtidigt gett prefekten vid Kliniska vetenskaper och djursjukhusdirektören i uppgift att ta fram en gemensam plan för kompetensförsörjning med personal, inkluderande gemensamma karriärvägar.


Kontaktinformation