SLU-nyhet

Drygt 56 miljoner från Vetenskapsrådet

Publicerad: 20 november 2014

SLU-forskare har under den senaste tiden beviljats anslag inom flera av ämnesområdena i Vetenskapsrådets stora utlysning 2014. Sammanlagt handlar det om drygt 56 miljoner kr för åren 2015–2018.

Nedan följer en förteckning över anslagen, med huvudsökande, institutionstillhörighet, belopp och projekttitel.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

 • David Angeler, Vatten och miljö, Uppsala, 2 250 000 (Alternative states and resilience)
 • Teunis Dekker , Växtskyddsbiologi, Alnarp, 2 400 000 (The neurogenetics of pheromone preference)
 • Lars Hennig, Växtbiologi, Uppsala, 2 400 000 (Mechanisms of gene repression by Polycomb group proteins in Arabidopsis)
 • Vadim Kessler, Kemi och bioteknologi, Uppsala, 3 200 000 (Hybrid organic-inorganic 3D nanostructures as biomimetic nanoreactors and drug delivery vehicles)
 • Claudia Köhler, Växtbiologi, Uppsala, 3 144 000, (Identifying the signal initiating seed coat development)
 • Karin Ljung, Skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå, 2 800 000 (Shaping the root system - signal integration during Arabidopsis lateral root development)
 • Mona Nordström Högberg, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 2 550 000 (Tracking forest carbon-nitrogen pathways at nanoscale: Quantification of microbial assimilation of tree photosynthates and soil nitrogen by high-throughput stable isotopic analysis of RNA arrays)
 • Ulf Skyllberg, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 3 000 000 (Kinetics of mercury complexation with natural organic matter O/N and S functional groups - a new paradigm to advance mercury biogeochemistry research)
 • Eva Sundberg, Växtbiologi, Uppsala, 3 400 000 (The role of the plant hormone auxin in developmentally regulated cell death)

Utvecklingsforskning

Projektbidrag

 • Mulatu Dida Geleta, Växtförädling, Alnarp, 3 000 000 (Improving the oilseed crop noug (Guizotia abyssinica) through the utilization of its genetic resources in Ethiopia)
 • Christina Dixelius, Växtbiologi, Uppsala, 3 150 000 (Advancing the understanding on the Magnaporthe species-complex, resistance responses and cropping systems with emphasis on finger millet)
 • Rickard Ignell, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 4 600 000 (Novel intervention strategy against malaria mosquitoes - development of an odour-based trapping system for gravid mosquitoes)
 • Annika Nordin, Energi och teknik, Uppsala, 2 400 000 (Peepoo - a poor-inclusive leapfrog sanitation solution?)
 • Adam Pain, Stad och land, Uppsala, 3 000 000 (Thinking beyond REDD: analysing smallholder´s motivation and actions for ecosystem service management)
 • Göran Spong, Vilt, fisk och miljö, Umeå, 3 000 000 (Balancing pastoralist livelihoods and wildlife management)

Internationellt forskningssamarbete – Swedish research links

 • Salme Timmusk, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 750 000 (Towards sustainable agriculture and increased food security in Ethiopia: The use of beneficial native soil bacteria to increase crop drought tolerance and nutrient uptake)
 • Erling Strandberg, Husdjursgenetik, Uppsala, 750 000 (Understanding production systems and genetic diversity of the Creole cattle that contribute to food security in Pasorapa, Bolivia)
 • Olle Terenius, Ekologi, Uppsala, 511 000 (Gut bacteria in vector mosquitoes: transmission, host dependency and effects on the immune system)
 • Sofia Boqvist, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 750 000 (Molecular epidemiology of Campylobacter spp. in broiler meat and quantitative modeling of the risk of human Campylobacteriosis in the Egyptian setting)
 • Gert Nyberg, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 750 000 (Triple L - Land, Livestock and Livelihood Dynamics in Dryland Systems, West Pokot, Kenya)
 • Jonas Wensman, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 750 000 (Emerging virus infections in the wildlife-livestock-human interface: Understanding the epidemiology and socioeconomic impact of Peste des petits ruminants)

International Career Grant

 • Kristina Karlsson Green, Växtskyddsbiologi, Alnarp, 7 460 000 (Betydelsen av fenotypisk plasticitet för artutbredningen av Spodoptera littoralis, en invasiv och polyfag skadedjursinsekt)

Forskningsinfrastruktur

 • Holger Dettki, Vilt, fisk och miljö, Umeå, 800 000 (Planeringsbidrag, Integration av Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) i Svenska LifeWatch: En långsiktig drift av den internationella database-infrastrukturen för sensordata från vilt och fisk)

Klicka på respektive ämnesrubrik för mer information från Vetenskapsrådet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson