SLU-nyhet

Ekologicentrum och Naturicum miljöreviderade

Publicerad: 18 november 2014

Under torsdag och fredag i förra veckan hade Ekologicentrum och Naturicum sin årliga externa miljörevision med lysande resultat. På slutmötet framkom att revisorn från SP inte hade skrivit en enda avvikelse, vilket är mycket ovanligt, enligt revisorn själv.

Dessutom fick organisationen och speciellt gruppen som arbetat med att införa miljöarbetet, Miljönärerna, mycket beröm för det som brukar vara bland  det svåraste i miljöarbetet;

  • förbättringsarbetet var mycket aktivt,
  • i stort sett alla medarbetare hade god kännedom om miljöledningsarbetet,
  • det fanns många kommunikativa inslag där flera hade humor som grund.
  • Ett intressant arbete pågår med att försöka mäta effekten av arbetet med de identifierade positiva miljöaspekterna. De har en direkt koppling till verksamheten och påverkar direkt viktiga miljöfrågor, inte minst för intressenter i samhället. Att kunna mäta effekten från detta är en stor utmaning

I certifikatet ingår: Ekologicentrum med Institutionen för ekologi inklusive Grimsö och Institutionen för växtproduktionsekologi inklusive Ekhaga samth Naturicum med ArtDatabanken och Centrum för biologisk mångfald.


Kontaktinformation