SLU-nyhet

Forskningsanslag från Formas till 31 SLU-projekt

Publicerad: 10 november 2014

I fredags beslutade forskningsrådet Formas att inom den årliga öppna utlysningen bevilja drygt 147 miljoner kronor till 31 projekt vid SLU, vilket innebär att SLU mottog nästan 30 procent av de beviljade anslagen.

I årets öppna utlysning beviljade Formas i fredags 509 miljoner kronor till 116 projekt, varav 31 vid SLU – 23 i Uppsala, 4 i Alnarp, 3 i Umeå och 1 i Öregrund.

Störst utdelning fick Rikard Landberg, för ett projekt om fullkornsråg i livsmedel för minskad fetma och viktnedgång. Över sex miljoner kronor fick dessutom Ingrid Öborn, för ett projekt om orsaker till och följder av outnyttjad skördepotential i underpresterande regioner.

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet, och av samhällsrelevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Nedan följer en lista över alla SLU-forskare som beviljades medel – detaljerade listor med projekttitlar m.m. nås via följande länk:
http://www.formas.se/sv/Press-Nyheter/Nyheter/Forskarradet-beslutar/

Forsknings- och utvecklingsprojekt

 • Göran Karl Andersson, Husdjursgenetik, Uppsala, 4 960 000
 • David Angeler, Vatten och miljö, Uppsala, 3 629 000
 • Anne-Lie Blomström, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 2 641 000
 • Ulf Emanuelson, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 4 541 000
 • Roger Finlay, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 3 408 999
 • Caroline Fossum, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 4 309 000
 • Willem Goedkoop, Vatten och miljö, Uppsala, 5 712 000
 • Michael Gundale, Skogens ekologi och skötsel, Umeå, 4 647 999
 • Henrik Hedenås, Skoglig resurshushållning, Umeå, 4 842 000
 • Kjell Holtenius, Husdjurens utfodring och vård, Uppsala, 3 595 000
 • Magnus Löf, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp, 4 332 000
 • Brendan Gerard McKie, Vatten och miljö, Uppsala, 5 700 000
 • Velemir Ninkovic, Ekologi, Uppsala, 5 391 000
 • Tomas Pärt, Ekologi, Uppsala, 5 244 000
 • Kaisa Raitio, Stad & land, Uppsala, 4 602 999
 • Eugene Savenkov, Växtbiologi, Uppsala, 5 322 999
 • Chuanxin Sun, Växtbiologi, Uppsala, 5 743 999
 • Salme Timmusk, Skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 5 958 000
 • Harry Wu, Skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå, 5 222 001
 • Inger Åhman, Växtförädling, Alnarp, 5 123 001
 • Ingrid Öborn, Växtproduktionsekologi, Uppsala, 6 225 999

Forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare

 • Larisa Gustavsson, Växtförädling, Alnarp, 5 490 000
 • Flora Hajdu, Stad & land, Uppsala, 3 721 000
 • Magnus Huss, Akvatiska resurser, Öregrund, 3 900 000
 • Rikard Landberg, Livsmedelsvetenskap, Uppsala, 6 465 000
 • Ali Moazzami, Kemi och bioteknologi, Uppsala, 5 331 000
 • Marie Rhodin, Kliniska vetenskaper, Uppsala, 4 541 000
 • Johan Stenberg, Ekologi, Uppsala, 5 426 000

Mobilitetsstöd till unga forskare

 • Matthew Hiron, Ekologi, Uppsala, 2 814 000
 • Märit Jansson, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp, 3 828 232
 • Johan Lundqvist, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala, 4 351 270

Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson