SLU-nyhet

Hippolog bland de bästa utbildningarna i Sverige!

Publicerad: 10 november 2014

Universitetskanslerämbetet har under 2011 till 2014 utvärderat 2 100 program på högskolenivå. Alla resultaten är nu inrapporterade och ”Yrkesexamen hippologi” är med bland de 14 procent som har fått ”Mycket hög kvalitet”.

Hippologprogrammet är en universitetsutbildning med SLU som huvudman och med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) som medfinansiär. Programmet är förlagt till Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången.

Till grund för expertgruppens bedömningar ligger i första hand examensarbeten kompletterat med självvärderingar samt med intervjuer med studenter och lärare.

– Givetvis är vi alla mycket glada över det fina omdömet. Det är ett resultat som åstadkommits genom planering av SLU i samverkan med hästnäringens riksanläggningar och hästnäringens organisationer, ett gediget arbete utfört av kompetenta medarbetare och därtill ett systematiskt kvalitetsarbete, säger Anna-Lena Holgersson som är föreståndare för utbildningen.

Kontakt: Anna-Lena Holgersson 018-67 21 43, anna-lena.holgersson@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert