SLU-nyhet

Hitta nya geodata i GET

Publicerad: 20 november 2014

Sjöfartsverkets sjökort och geografisk statistik från SCB är nya data som du nu kan hitta i GET, SLU:s geodatadistribution.

Sedan den 6 november finns det nya data i nedladdningstjänsten GET, Geographic Extraction Tool. Det nya är sjökort från Sjöfartsverket och bland annat geografiska rutnät med befolkningsstatistik från SCB, Statistiska centralbyrån.

Den 25 november har du möjligheten att få lära dig mer om de nya uppgifterna som du kan hitta i GET. Då ordnas heldagskonferenser, en i Umeå och en i Lund. Målet är att sprida information om fria geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Trafikverket, SCB, Statistiska centralbyrån och SGU, Sveriges geologiska undersökning. Seminarierna har samma innehåll, och hålls samtidigt i Umeå och Lund, förutom eftermiddagens föreläsningar som ges i Lund och visas via videolänk i Umeå.

Du som är forskare och lärare får veta hur GET fungerar och vilka digitala geodata som finns att använda. 

GET:s uppgift är att distribuera Lantmäteriets geodata till landets universitet och högskolor. Tjänsten startade 2012 och förvaltas och utvecklas av SLU, på uppdrag av Vetenskapsrådet. Fram till i somras hade det gjorts över etthundratusen beställningar i GET.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Elin Bäckström