SLU-nyhet

Identifierar älgindivider med ny DNA-metod

Publicerad: 13 november 2014

Ida-Maria Blåhed, doktorand vid SLU, utvecklar en genetisk metod för att studera den svenska älgstammen. På sikt kan metoden komplettera dagens älginventeringar.

Metoden bygger på DNA-analyser av älgblod och vävnad och spillning från älg.

– Jag utvecklar ett så kallat SNP-chip för genotypning av älg. Genotypning innebär att man tar reda på vilken kombination genvarianter (genotyp) en individ bär på. SNP:arna är ställen i DNA-molekylen som skiljer sig mellan olika individer, säger Ida-Maria Blåhed.

Detta gör det möjligt för forskarna att följa älgar på individnivå och bestämma kön. De kan till exempel se vilka individer som är släkt med varandra och hur många avkommor som en älgtjur får. Forskarna kan även studera älgstammens genetiska variation, något som är intressant att känna till, eftersom en inavlad älgstam är mindre tålig mot olika miljöförändringar.

– Vi kommer kunna komplettera tidigare studier av genetisk variation inom den svenska älgstammen med mer djupgående analyser, säger Ida-Maria Blåhed.

Förutom att studera älgar på individnivå kan metoden förhoppningsvis också ge svar på hur stor älgstammen är, kunskap som är viktig för den svenska älgförvaltningen.

– I dag fungerar metoden tillfredsställande för analyser av älgblod och vävnad från älg. Vad gäller älgspillning återstår en del metodutvecklingsarbete, säger Ida-Maria Blåhed.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ulla Ahlgren