SLU-nyhet

Kinesiska träd på plats på Ultuna

Publicerad: 06 november 2014

På onsdageftermiddagen och torsdagsmorgonen kom två långtradare med de kinesiska sekvoior som ska pryda innegården till Ulls hus på Ultuna campus i Uppsala. Träden kördes från en plantskola utanför Bremen i Tyskland.

Ett tjugotal träd, det största med en höjd av 12,5 meter och ett stamomfång på närmare 100 centimeter, kommer att stå på innegården i det nybygge som ska inrymma bland annat SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) universitetsledning och administration och där inflyttningen sker under nästa år.

– Det är troligtvis det största trädet som köpts in och planterats någonsin i Uppsala, säger konsulten Ralf Wigenius som arbetat med träden för Akademiska hus räkning.

Trädet som är störst är alltså ca 12,5 meter högt. Jordklumpen kring trädets rot är 2,5 meter i diameter och drygt en meter hög. Trädet med jordklump väger cirka tio ton. Totalt ska ett 20-tal träd i varierande storlekar planteras på gården vid Ulls hus.

Den kinesiska sekvoian tillhör ett växtsläkte som man fram till slutet av 1940-talet trodde var helt utdött. En japansk botanist beskrev släktet från fossila grenar och frukter som hittats i lerlager i Hoshun-provinsen i Kina. Samma år hittade en annan botanist ett underligt lövfällande träd i Sichuan som lokalbefolkningen kallade för vattengran. Eftersom trädet hittades på vintern kunde han inte samla in något material utan det var inte förrän 1944 som man kunde återvända och studera det närmre och efter studier visade det sig att det var en representant av släktet Metasequoia. År 1946 återvände man till området för att hitta fler träd och för att kartlägga trädpopulationen storlek. Frön skickades till Harvard i USA och många frön grodde bara någon månad efter sådden. Trädarten spreds sedan från Harvard till hela världen och är nu ett omtyckt träd i parker och trädgårdar.

Trädet kan bli 35–50 meter högt i sitt naturliga utbredningsområde men i Europa blir det förmodligen inte mer än 15–20 meter. De första exemplaren som planterades i Sverige på 1950-talet är nu ungefär 20 meter höga. Träden växer mycket snabbt de första åren men efter cirka tio år minskar tillväxthastigheten och därefter växer det mycket långsamt. Växtsättet är pyramidformat och trädet har hängande smågrenar. Barken är ljust orangebrun hos unga exemplar men med åren den en del och spricker upp i flagor eller trådlika bitar. De mjuka barren är blågröna på ovansidan och gråaktiga på undersidan under sommarsäsongen men övergår till vackert rödbrunt på hösten för att sedan falla av under senhösten. Trädet grönskar i maj och de nya barren har en mycket vacker ljusgrön färg.

Det går bra att odla kinesisk sekvoia upp till Mälardalen och den anses klara temperaturer ner mot minus 30 grader under kortare perioder även om det sällan förekommer frost i trädets naturliga utbredningsområde.


Kontaktinformation