SLU-nyhet

Nya riktlinjer för tjänsteresor och möten

Publicerad: 04 november 2014

Sedan 27 oktober har vi inom SLU nya riktlinjer för tjänsteresor och möten.

Målet är att vårt resande i tjänsten ska göras på ett sätt som hushåller med miljö, pengar och arbetstid. Samtidigt ska vi kunna resa på ett bekvämt och trafiksäkert sätt.

Den viktigaste förändringen är att all bokning av flyg-, tåg- och båtbiljetter, hotellrum, hyrbilar, flygbuss och taxi ska göras hos den resebyrå som SLU tecknat avtal med (med undantag för resor med lokaltrafik).

I de nya riktlinjerna specificeras också val av transportsätt för de vanligaste resorna inom SLU, dvs. Uppsala-Alnarp, Uppsala-Skara och Uppsala-Umeå och omvänt. Tåg är det färdsätt som rekommenderas i första hand, men hänsyn kan också tas till tidsåtgång och kostnad.

Nya miljömål bakom nya riktlinjer för resandet

SLU antog tidigare i år övergripande miljömål när det gäller tjänsteresor, och de nya riktlinjerna för tjänsteresor är en följd av miljömålen. Det är varje medarbetares ansvar att bidra till att målen uppfylls.

Riktlinjerna är publicerade på medarbetarwebben under Stöd och service/Tjänsteresor:

https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/tjansteresor/riktlinjer-tjansteresor-och-moten/

 


Kontaktinformation