SLU-nyhet

Plan för lokalförsörjning

Publicerad: 06 november 2014

Styrelsen har fastställt lokalförsörjningsplanen för de kommande tre åren. Planen ska vara ett långsiktigt dokument, som redovisar utvecklingen av campusområdena, prognosen över lokalbehoven och hur lokalbeståndet förändras.

I och med att Ulls hus blir färdigt är den stora campusförnyelsen på Ultuna klar, och siktet inställt på att förtäta och flytta in de verksamheter som ännu sitter utanför själva campusområdet till något av de centralt belägna husen. Vidare utreds möjligheten att köpa stallbyggnaderna vid VHC.

I Umeå liksom i Skara handlar det om förtätning och anpassning av befintliga lokaler, medan Campus Alnarp har behov av att samla verksamheter som i dag är spridda. För de hus som SLU ska ha kvar för verksamheten gäller att de ska tillgänglighets- och energianpassas.

Glädjande är också att Akademiska hus har långt gångna planer på att bygga om några av de hus SLU lämnar till student- och forskarbostäder. Först ut ser ut att bli byggnad C4:68, Lark-huset.

https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/lokaler/pagaende-byggprojekt/ 


Kontaktinformation