SLU-nyhet

”SLU inte emot naturreservat”

Publicerad: 19 november 2014

”SLU har inget emot att ett naturreservat bildas av Årike Fyris – varken som universitet eller fastighetsägare. Men makten ligger hos regering och riksdag”, skriver SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse i replik på en debattartikel i UNT av representanter för Upplands ornitologiska förening.

 ”SLU:s verksamhet styrs av en förordning som anger att universitetets mark skall användas för undervisning och forskning. Att universitetet skulle kunna skänka bort sådan mark på eget bevåg är ett missförstånd. Det är endast regering och riksdag som kan besluta om detta.”

”Jag hoppas att den fortsatta diskussionen på denna återkommande fråga kan föras med rätt förutsättningar, så att allmänheten inte förleds att tro att SLU:s rektor … motarbetar en reservatsbildning av Årike Fyris – det är inte fallet.”

Läs repliken här:

http://www.unt.se/asikt/debatt/slu-ar-inte-emot-naturreservat-3469617.aspx   

Upplandsornitologernas inlägg:

http://www.unt.se/asikt/debatt/slu-agerar-markligt-3461659.aspx


Kontaktinformation