SLU-nyhet

SLU under Näringsdepartementet

Publicerad: 20 november 2014

SLU kommer att höra till landsbygdsminister Sven-Erik Buchts ansvarsområde, och därmed sortera under näringsdepartementet.

Detta har nu klargjorts från regeringen, bland annat i de kontakter som tagits med SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse och SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfelt.

Dessa fick tidigare styrelsens uppdrag att föra en dialog med regeringen i frågan. Från regeringens sida finns alltså inga planer på att ändra det förhållande att SLU sorterar under landsbygdsministern och därmed dennes departement.

I veckan har Lisa Sennerby Forsse och Rolf Brennerfelt träffat landsbygdsministern och presenterat universitetets verksamhet.

– Det är angeläget att vi får de allra bästa förutsättningar för universitetets fortsatta verksamhet. Därför ser jag fram emot en fortsatt dialog med de båda berörda ministrarna (landsbygdsministern respektive ministern för högre utbildning och forskning) om den speciella situation som det innebär att som universitet ligga utanför politikområdet högre utbildning och forskning, kommenterar Lisa Sennerby Forsse.


Kontaktinformation