SLU-nyhet

Hjälp till att göra julen upplyst!

Publicerad: 25 november 2014

Snart kommer en chans för alla medarbetare på SLU att byta ut gamla glödlampor till LED-lampor i adventsljusstakarna som många har på jobbet. Med den stora mängd lampor det rör sig om kan det göra skillnad i universitetets miljöarbete.

Just nu distribueras lamporna till olika kontaktpersoner i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, som sedan i sin tur kommer att distribuera dem vidare. Snart kan du alltså hitta dem på en plats nära dig.

Antalet lampor är begränsat – först till kvarn gäller!

SLU deltar i projektet "Upplyst Jul", som leds av Länsstyrelsen i Uppsala län, som går ut på att byta ut traditionella glödlampor i adventsstakar till LED belysning. Projektet bygger på erfarenheter från Landstinget i Uppsala som under höst/vinter 2012 byte lampor i 5 000 adventsljusstakar, alltså 35 000 lampor, och fick väldigt positiv respons från medarbetarna.

Förutom att delta i projektet i Uppsala så kommer detta även att ske på de andra huvudorterna inom SLU. Länsstyrelsen i Uppsala bekostar en del av lamporna som distribueras i Uppsala. Resten kommer SLU:s ledning köpa in och använda som inspiration i miljöledningsarbetets tecken.

Köpet av LED-lampor för universitetet är en engångsföreteelse, så det kommer inte att finnas någon möjlighet att efterbeställa lampor.

LED-lampornas livslängd beräknas vara 10 000 timmar. En genomsnittlig energibesparing är 80 %. Om SLU byter ut 10 500 lampor (1 500 adventsljusstakar) blir den totala besparingen drygt 31 000 kWh per jul. Det motsvarar förbrukningen av hushållsel för 50 villor eller 100 lägenheter under motsvarande tidsperiod.

Men tänk på att inte blanda LED-lampor och gamla lampor i samma ljusstake. Och släng de gamla lamporna rätt!

Foto: Michael Kvick
I dagarna skickas ett kort till alla miljösamordnare med en hälsning från
ledningen, med information om de nya LED-lamporna.


Kontakt: SLU Miljö: infra-miljö@slu.se


Kontaktinformation