SLU-nyhet

Växtförädlingsrelaterad forskning? Välkommen!

Publicerad: 11 november 2014

I år har plattformarna för fakultetsgemensamma ämnesområden, växtförädling, växtskydd och odlingssystem, börjat sin verksamhet. Idag har plattformen för växtförädling en workshop för intresserade SLU-forskare och man vill gärna engagera fler i det fortsatta arbetet - alla som bedriver forskning som är växtförädlingsrelaterad är välkomna!

Inger Åhman. Foto: Li Gessbo, SLU.
Inger Åhman är ordförande i kommittén för växtförädling vid SLU. Foto: Li Gessbo.

Som ett resultat av projektet Framtidens SLU, för att stärka bilden av "Ett SLU", inrättades i år tre plattformar för fakultetsgemensamma ämnesområden. Huvudsyftet är att öka det interna samarbetet inom ämnet, att utnyttja resurser bättre och överbrygga geografiska hinder. En av plattformarna är växtförädling, som samlar forskare från tre fakulteter: LTV, NJ och S.

Inger Åhman är ordförande i kommittén för växtförädling, hon berättar:
– Vår definition av växtförädling är ganska bred, vi vill gärna få in nya idéer. Alla som håller på med "växtförädlingsrelaterad" forskning är välkomna!

I ett specialnummer från Sveriges utsädesförenings tidskrift 2014 berättas om växtförädling vid SLU.

Söker post docs!

Idag har plattformen för växtförädling en workshop, för forskarna att lära känna varandra och för att titta på sex inkomna förslag till post docs. Plattformen för växtförädling ska anställa tre post docs och sista ansökningsdag är den 2 december.

– Varje fakultet får huvudansvar för en post doc. Till den kommer minst två mentorer: en från samma fakultet och ytterligare minst en från en annan fakultet, säger Inger Åhman.

Läs mer om post doc vid plattformen för växtförädling.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Li Gessbo