SLU-nyhet

Veterinärkongressen med visning av VHC

Publicerad: 07 november 2014

Veterinärkongressen anordnas årligen av Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Den förläggs alltid på Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna i Uppsala. I år hölls kongressen 6–7 november.

Veterinärkongressen har två syften: att vara ett forum för fortlöpande utbyte av forskningsrön samt att förmedla det mest omfattande samlade utbytet av efterutbildning för landets veterinärer. Föregående års kongress samlade runt 800 besökare.

En speciell händelse på årets kongress var visningen av Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum som invigdes i september i år. VH-fakulteten och Universitetsdjursjukhuset stod som värdar för mingel i och visning av VHC. Det avgick grupper åt olika håll var femtonde minut så huset i all dess prakt och moderniteter blev ordentligt beskådat. Minglet arrangerades i samarbete med huvudsponsorerna.

VHC rymmer VH-fakultetens samtliga uppsalabaserade institutioner med forskning och undervisning samt Universitetsdjursjukhuset.

Här följer bilder från minglet och rundvandringar.

Dekan Karin Östensson och chefsveterinär Flemming Winberg hälsar välkommen.

Dekan Karin Östensson på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och chefsveterinär Flemming Winberg på Universitetsdjursjukhuset (UDS) hälsar välkommen.

Så här ska mingel se ut.

Så här ska mingel se ut.

Veterinärförbundets informationschef Johan Beck-Friis och Flemming Winberg.

Veterinärförbundets informationschef Johan Beck-Friis och Flemming Winberg.

VH:s prodekan Torkel Ekman höll i en av de första visningarna.

VH:s prodekan Torkel Ekman höll i en av de första visningarna.

Att ha anatomiska teatrar är en Uppsalatradition som upprätthålls även i VHC.

Att ha anatomiska teatrar är en Uppsalatradition som upprätthålls även i VHC.

De stora skärmarna visar i detalj det man gör på bordet.

De stora skärmarna visar i detalj det man gör på bordet.

Veterinär Marja Tullberg är ansvarig för Kliniskt träningscentrum där studenter lär sig handgreppen för till exempel blodprov på atrapper samt övar olika situationer de kan råka ut för som praktiserande veterinärer.

Veterinär Marja Tullberg är ansvarig för Kliniskt träningscentrum där studenter lär sig handgreppen för till exempel blodprov på atrapper samt övar olika situationer de kan råka ut för som praktiserande veterinärer.

Anna Bergh visade ljusbordet där man kan se hur ett djur är uppbyggt ner till minsta blodåder. Ljusbordet är till stor nytta vid undervisningen. Bilden visar en älgkalv.(Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.)

Anna Bergh visade ljusbordet där man kan se hur ett djur är uppbyggt ner till minsta blodåder. Ljusbordet är till stor nytta vid undervisningen. Bilden visar en älgkalv. (Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.)

På Universitetsdjursjukhuset finns den modernaste utrustningen man kan tänka sig. Här är det apparater för ultraljudsundersökningar på mindre djur. Det finns även för större djur som hästar.

På Universitetsdjursjukhuset finns den modernaste utrustningen man kan tänka sig. Här är det apparater för ultraljudsundersökningar på mindre djur. Det finns även för större djur som hästar.

Efter ultraljudsundersökningar kan man visa bilder på storskärm.

Efter ultraljudsundersökningar kan man visa bilder på storskärm.

Magnetresonanstomografi (MRT). Apparaten är framtagen för humanvård men fungerar lika bra för smådjur.

Datortomografi (DT). Med denna teknik kan man se det undersökta området ur flera olika vinklar. Apparaten är framtagen för humanvård men fungerar lika bra för djur.

Foto samtliga bilder: Mårten Granert, SLU.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert