SLU-nyhet

"Vi måste ställa djurskyddskrav i upphandlingarna"

Publicerad: 06 november 2014

I en debattartikel på SVT Opinion skriver företrädare för organisationer för natur-och djurskydd samt professor Bo Algers på Sveriges lantbruksuniversitet att en majoritet av Sveriges kommuner ställer djurskyddskrav på upphandlingar av livsmedel. Att andelen inte är högre beror på avsaknaden av ett politiskt ledarskap.

De skriver vidare att den offentliga marknaden för livsmedel uppgick till närmare 9 miljarder kronor. Sveriges livsmedelsupphandlare diskuterar vad som kan göras för att höja kvaliteten på den mat som köps in till kommuner och landsting och hur det går att underlätta möjligheten att ställa djurskyddskrav i upphandlingen.

Det vi ser är ett ökat erfarenhetsutbyte, och kommuner och landsting som vågar gå före med att välja livsmedel som är tillverkade med höga standarder, till exempel vad gäller djurvälfärd. Detta är väldigt positivt, inte minst för svensk livsmedelsproduktion och de mervärden den representerar, skriver de i artikeln.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert