SLU-nyhet

"Vilhelminastudie ger viktig miljökunskap"

Publicerad: 21 november 2014

Inom Vilhelmina Model Forest har under tio års tid tillämpad forskning bedrivits liksom strategiskt såväl som praktiskt utvecklingsarbete om långsiktigt hållbar markanvändning i ett samhällsperspektiv och inom ramen för Sveriges miljömål. Detta är erfarenheter som kan användas för att stödja en hållbar landskapsutveckling och bli en del i ett framtida nationellt skogsprogram.

Det skriver bl a SLU-forskarna professorerna Göran Ericsson och Ljusk Ola Eriksson, docent
Gun Lidestav och dr Johan Svensson i en debattartikel i Västerbottenskuriren.

”Vi vill uppmana regeringen, men också andra aktörer, att inom ramen för det nationella skogsprogrammet använda uppnådda resultat och erfarenheter för fortsatt utveckling av lokala samverkansformer samt för forskning med landskapsfokus”, heter det bl a i artikeln.

Läs artikeln här:

http://www.vk.se/1327073/vilhelminabaserade-skogsstudien-ger-viktig-kunskap


Kontaktinformation