SLU-nyhet

Ålen behöver ett fortsatt starkt skydd

Publicerad: 24 december 2014

Redan två år efter det att den europeiska ålplanen trätt i kraft, så började faktiskt mängden ålyngel öka. Vi måste dock komma ihåg att mängden ålyngel som kommer till våra kuster fortfarande är mycket låg i ett historiskt perspektiv.

Det  skriver SLU-forskarna Willem Dekker, Håkan Wickström och Jan Andersson i en debattartikel i julaftonsnumret av Svenska Dagbladet.

Om och när ålbeståndet sedan har hämtat sig, ja då får vi inte återgå till ett överutnyttjande, utan ålen måste få ett tillräckligt skydd i hela utbredningsområdet. Vi har nu kommit en bit på väg i Sverige, men Europa är så mycket större än så – en återhämtning av ålbeståndet kräver att alla länder och regioner uppnår tillräckligt skydd, och det är vad vi bör fokusera diskussionen på, skriver de bl a.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alen-behover-ett-fortsatt-starkt-skydd_4212071.svd 


Kontaktinformation