SLU-nyhet

De flesta nöjda med miljöanalysdagen 2014

Publicerad: 15 december 2014

Drygt 95 procent av de deltagare som svarat på en utvärderingsenkät var mycket nöjda eller nöjda med årets temadag om smartare miljöanalysmetoder.

Bland kommentarerna pekar flera på att de tyckte att temat och programmet var intressant. Föredragshållare och workshopledare får goda betyg. Dessutom framhålls att man haft bra diskussioner och utbyte med andra deltagare.

Det kom också in många spännande förslag på ämnen för kommande temadagar, t.ex. miljömålsuppföljning, forskning på miljöanalysdata samt smittor och sjukdomsspridning.

Om tio år tror jag att...

I utvärderingsenkäten fanns en fråga om vad deltagarna tror kommer att ha hänt med miljöanalysmetoderna om tio år.

Deltagarna svarar att de flesta av de metoder som diskuterades under dagen kommer att vara betydelsefulla för miljöanalysen om tio år. Dessutom tror deltagarna att många av metoderna blivit bättre och billigare samt i högre grad automatiserade.

Om tio år tror deltagarna att satelliter, drönare och robotar samt medborgarforskares mobiler och sensorer kommer att skicka in mer kompletterande data. Dessa data har vi även blivit bättre på att kombinera, analysera och integrera i samhällets beslutsprocesser. Dock spår deltagarna att basen för kunskapen fortfarande i hög grad är inventering i fält.

Av totalt 82 deltagare har 44 besvarat enkäten, vilket innebär knappt 54 procents svarsfrekvens.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ann-Katrin Hallin