SLU-nyhet

EFINORD stärker nordiskt-baltiskt skogsforskningssamarbete

Publicerad: 03 december 2014

Det europeiska skogsinstitutet, EFI (European Forest Institute), är Europas ledande skogsforskningsnätverk. SLU är sedan ett år värd för organisationens nordligaste regionkontor, EFINORD, vars syfte är att stärka det nordiskt-baltiska skogsforskningssamarbetet.

Den 3-4 december besöker EFI:s direktör Marc Palahí SLU i Umeå.

– EFINORD spelar en framträdande regional nätverksroll och skapar en viktig regional identitet inom nätverket EFI. Det är ett nöje för mig att besöka EFINORD vid sina nya lokaler vid SLU i Umeå för att diskutera den framtida utvecklingen av EFINORD och förstärka vårt samarbete med EFI: s nordiska associerade medlemmar.

Ett av de påtagliga resultaten av det nordiskt-baltiska samarbetet är ett forskningsprojekt som kartlägger unga människors attityder till skog, som nu genomförs i Umeå. Detta är ett samarbete mellan EFINORD, Future Forests och finska skogsforskningsinstitutet Metla.

– Nästa vecka inleder vi en omfattande insats för att samla in data kring vad unga människor tror att skogen kommer att spela för roll i deras liv. Det är intressant eftersom de unga är framtidens beslutsfattare – deras syn på skogen kommer av att göra avtryck, säger Mika Mustonen, EFINORD. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se