SLU-nyhet

Hörandeförsamling konstituerad

Publicerad: 01 december 2014

Hörandeförsamlingens huvuduppgift är att ta ställning till vem som bör bli SLU:s nästa rektor. Församlingen hade sitt konstituerande möte den 19 november. Till ordförande utsåg Hjalmar Laudon, professor i skogens biogeokemi. Vice ordförande blev Åsa Berggren, professor i mark- och landskapsekologi.

Nästa möte är den 14 januari 2015, och då blir det en hearing av de kandidater som rekryteringsgruppen tagit fram bland nominerade, sökande och headhuntade.

Hörandeförsamlingen består av 44 personer, som representerar olika kategorier av anställda, studenter och fackliga organisationer vid SLU. Huvuduppgiften är att efter hearingen ta ställning till vem som bör bli SLU:s nästa rektor och därmed efterträda Lisa Sennerby Forsse. Detta görs genom en sluten omröstning där resultatet delges den rekryteringsgrupp som styrelsen utsåg före sommaren 2014. Rekryteringsgruppen avgör vilket eller vilka namn som ska presenteras för styrelsen.

Därefter kommer församlingen att ha en liknande rådgivande roll i rekryteringen av prorektor från den 1 januari 2016. Lena Andersson-Eklund kommer att ha den posten under 2015.


Kontaktinformation