SLU-nyhet

Mycket viktig information om Formas-ansökningar

Publicerad: 18 december 2014

Formas kommer inte att börja använda Prisma i januari 2015 såsom tidigare planerat.

Anledningen är att vissa krav, som är specifika för Formas och fungerar väl i nuvarande system, har bedömts inte vara tillräckligt kvalitetssäkrade i Prisma. Delar av Formas interna förberedelsearbete behöver dessutom slutföras under 2015.

Forte och Vetenskapsrådet kommer att ta Prisma i bruk såsom planerat.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se