SLU-nyhet

Nära 85 miljoner till forskning om biologiska produktionssystem

Publicerad: 17 december 2014

När Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) idag fördelade 225 miljoner kronor till forskning om biologiska produktionssystem gick nära 85 miljoner till SLU-projekt.

Nedan följer en förteckning över vilka som fått bidrag, samt institutionstillhörighet, belopp och projekttitel.

  • Ewa Mellerowicz, Skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå, 20 971 715 (Skogsproduktionssystem baserade på skräddarsydda träd)
  • Rodomiro Ortiz, Växtförädling, Alnarp, 32 025 000 (Framtidens oljeväxter)
  • Harry Wu, Skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå, 31 971 930 (Genomisk förädling av gran för nya bioprodukter)

Häromdagen fick även Eugene Savenkov, Växtbiologi, Uppsala, anslag från SSF, i deras utlysning för strategisk mobilitet. Syftet med dessa anslag är att öka personrörligheten mellan akademi och näringsliv. Varje bidrag ligger på ungefär 1 miljon kronor och ger forskare, i akademin eller industrin, finansiering för att under en period arbeta "på andra sidan". I Eugene Savenkovs fall handlar det om Syngenta Seeds.

Läs mer i nyheter från SSF


Kontaktinformation
Sidansvarig: David Stephansson