SLU-nyhet

Nit och redlighet på Ultuna

Publicerad: 05 december 2014

Den 3 december var det dags för den traditionella högtiden att tilldela medarbetare på SLU för nit och redlighet. Utmärkelsen tilldelas personer som oförvitligen har varit i statlig tjänst i 30 år eller i 25 år vid pensionering.

Rektor Lisa Sennerby Forsse höll ett inledande tal där hon framhöll vikten av kunniga medarbetare i en organisation och att de som nu tilldelas utmärkelsen har varit med om en stor omvandling av utbildningarna – från att ha varit tre högskolor till ett samlat SLU.

Vidare sa rektor att SLU ska vara en kritisk röst i debatten. SLU har genomslag i media och ett stort förtroende hos allmänheten. SLU:s frågor ger ibland upphov till ivriga diskussioner men det menade Lisa var helt i sin ordning och något hon uppskattade.

Men SLU måste också vara attraktiv som arbetsgivare. Det är en mycket viktig fråga. Medarbetarna måste tycka att det är roligt att gå till jobbet. Lisa tackade dagens huvudpersoner för deras engagemang och att de tillsammans med övriga medarbetare på SLU bildar den starka kedja som är SLU.

Klicka på bilden för att öppna en större version.

Främre raden

Kerstin Hansson, Göran Johansson, Britt-Marie Bergquist, Luis Miranda Bruna, Lisa Sennerby Forsse, Tebe Hagos Mussa, Lena Färeby, Tuija Hilding-Rydevik, Maria Erikson

Mellanraden

Gunnar Pejler, Solveig Höglund, Sune Lindh, Åse Lundh, Ing-Marie Gren, Ulf Magnusson, Riitta Hyvönen, Fredrika von Sydow, Eva Forsgren

Bakre raden

Jan-Eric Nathanson, Arne Fjälling, Lennart Edsman, Lisa Fredriksson, Kent Karlsson, Tommy Wennberg, Christer Björkman


Rektor Lisa Sennerby Forsse.


Man kunde välja mellan kristallskål, medalj eller klocka.


Kören Ultunae Klara Röster underhöll mellan varven. Körledaren och pianisten heter Erik Hellerstedt.


Efter den högtidliga ceremonin var det dags för bubbel. Middagens dukning speglas i fönstret.


Middag på Loftet.

Foto samtliga bilder: Viktor Wrange.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mårten Granert