SLU-nyhet

Ortsforum med Nit och redlighet i Alnarp

Publicerad: 11 december 2014

Den 11 december hyllades de som vid LTV-fakulteten i Alnarp i år mottog utmärkelsen för Nit och redlighet i statens tjänst i samband med Ortsforum.

NOR2014

De som i år mottog utmärkelsen i Alnarp var (fr v) Allan Gunnarsson och Gunilla Lindholm, båda vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning samt Knut-Håkan Jeppsson, institutionen för Biosystem och teknologi.

 

LTV-fakultetens Lika Villkorspris delades i år ut till Tuula Eriksson vid SoL/avdelningen för Landskapsarkitektur i Ultuna med motiveringen:

Tuula har målmedvetet och med stort engagemang bidragit till likavillkorsarbetet vid SLU. Genom att visa på betydelsen av ett aktivt likavillkorsarbete vid vårt universitet och genom initiativ till åtgärder i förändringsarbetet har Tuula på ett betydande sätt bidragit till en positiv utveckling. Tuula har i sitt arbete med likavillkorsfrågor på ett föredömligt sätt värnat om betydelsen av att dela med sig av erfarenheter och aktiviter oberoende av organisatoriska tillhörighet och geografiska placering inom SLU.

Tuula Eriksson

 

Doktorandernas handledarpris gick i år till Hilde Nybom, vid institutionen för växtförädling, Balsgård (som tyvärr inte kunde närvara på grund av handledningsmöte), med motiveringen:

Hilde Nybom has been an incredible source of scientific and mental strength to PhD students over many years. She is an extremely active and knowledgeable supervisor who prioritizes supervision related tasks especially providing with quick and healthy feedback on her student´s works.
Her experience has taught many of us on how to understand, interpret and use information from distinct fields of research. Moreover her relationship with her students is exclusively based on trust.
All these factors and the fact that she came very close to winning this award last year makes her a worthy choice for this year´s PhD student supervisor award.

Blomdekor

Ortsforum, lett av dekanus Håkan Schroder, som traditionsenligt hålls i samband med utdelningen av utmärkelser för året, innehöll intressant information om året som gått och framtiden för Alnarp och LTV av olika föreläsare (se programmet länken nedan).
Allt från campusutveckling, information om handlingsplanen för implementering av LTV-fakultetens strategi, lokaler och byggnationer, administrativ utveckling till nytt inom utbildningen 2015: Outdoor Environments for Health and Well-Being – Master’s Programme samt rekryteringssatsning för Hortonomprogrammet presenterades.

Dagens citat får fakultetsdirektör Margit Nothnagl stå för:
Tycker ni att året har gått fort? Så bra, det sägs ju att tiden går fort när man har roligt!!!

Och det har vi ju!

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anette Neldestam Larsson