SLU-nyhet

Nu kan lärare vid SLU ansöka om titeln ”excellent lärare”

Publicerad: 16 december 2014

Den nya nämnden för antagning av excellenta lärare, Nex, hade sitt första möte den 15 december 2014, och lade fast bland annat sina instruktioner för ansökningar om titeln.

– På SLU finns det ett antal lärare som har utvecklat sin pedagogiska skicklighet långt utöver det som kan förväntas. För att belöna dem och stimulera andra med ett stort intresse för högskolepedagogik inför nu SLU titeln "Excellent lärare", skriver Lena Andersson-Eklund i rektorsbloggen.

Vicerektor Lena Andersson-Eklund, med ansvar för utbildningsfrågor, är ordförande i Nex. De fyra fakulteterna har utsett var sin representant och suppleant i nämnden, enligt beslut i REB 2014-11-24. Även Sluss ingår i Nex med en representant.

Läs mer om kraven på behörighet, ansökningshandlingar och antagning på webbsidan om excellenta lärare, https://internt.slu.se/excellenta-larare/.

Den första utlysningen pågår 16 december 2014–27 februari 2015.

Obs: Universitetspedagogiskt centrum (UPC) ger i januari seminarier och workshops om att sätta ihop en pedagogisk portfölj, vilket ingår som ett av kraven på ansökningshandlingar. Läs mer på UPC:s sidor om seminarier och kurser, http://personalkurser.slu.se/index.cfm?oid=4.

Vid frågor kontakta sekreteraren i Nex: Fredrika.von.Sydow@slu.se

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se