SLU-nyhet

Ny policy för studentinflytande vid SLU

Publicerad: 08 december 2014

Rektor har idag fattat beslut om en policy för studentinflytande vid SLU. All verksamhet som rör SLU:s utbildningar och dess stödverksamhet ska utgå från ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande mellan studenter och lärare.

Enligt högskoleförordningen har studenterna rätt till inflytande i alla beredande och beslutande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Policyn är utarbetad på uppdrag av SLUSS och utgår från de lagar och förordningar som reglerar studentinflytandet och innehåller kommentarer om hur intentionerna i lagtexterna kan förstås.

Policyn tar bland annat upp:

  • Studenternas rätt till inflytande
  • Kvalitetsarbetet med att förbättra utbildningarna
  • Vikten av kursvärderingar
  • Representation i styrelse mm.
  • Representation i övriga beslutande och beredande organ

Läs hela policydokumentet här.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mats.persson@slu.se