SLU-nyhet

Ny sexårig överenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 18 december 2014

FISK OCH FISKE. I dag skrev SLU och Havs- och vattenmyndigheten under en ramöverenskommelse om samverkan för de kommande sex åren. Samverkan gäller kunskapsförsörjning till stöd för akvatisk resursförvaltning och åtgärdsinriktat miljöarbete.

Ramöverenskommelsen, som gäller perioden 1 januari 2015 – 31 december 2020, konkretiseras i årliga eller fleråriga överenskommelser och rör främst arbetet vid SLU:s institution för akvatiska resurser. Arbetet handlar bland annat om datainsamling, vetenskaplig rådgivning till fisk-, havs- och vattenförvaltning, samt utveckling och kvalitetssäkring.

– Överenskommelsen ger stabilitet och långsiktighet i vårt fortsatta arbete med att utveckla kunskap för nationellt miljöarbete och internationella åtaganden, säger Lisa Sennerby Forsse, SLU:s rektor, vid undertecknandet.

– För oss är det värdefullt att säkerställa den vetenskapliga rådgivningen till den akvatiska resursförvaltningen, säger Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Ramöverenskommelsen anger ingen ekonomisk omfattning, men uppdraget från Havs- och vattenmyndigheten till SLU har de senaste åren legat på drygt 100 miljoner kronor per år.

En ny sexårig ramöverenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten skrivs under. På bilden syns stående överst från vänster: Martin Melkersson, universitetsdirektör vid SLU, Magnus Appelberg, prefekt på institutionen för akvatiska resurser vid SLU, Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten, Andreas Sundelöf, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten. Sittande nedan är från vänster: Lisa Sennernby Forsse, rektor för SLU, och Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Mark Harris.

På bilden syns stående överst från vänster: Martin Melkersson, universitetsdirektör vid SLU, Magnus Appelberg, prefekt på institutionen för akvatiska resurser vid SLU, Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten, Andreas Sundelöf, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten. Sittande nedan är från vänster: Lisa Sennernby Forsse, rektor för SLU, och Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Mark Harris.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ann-Katrin Hallin