SLU-nyhet

Nytt kompetensnätverk om främmande arter

Publicerad: 15 december 2014

Nu startar ett metod- och kompetensutvecklingsnätverk om invasiva främmande arter på SLU.

Kompetensnätverket ska identifiera och samla SLU:s kompetens om främmande invasiva arter inom fortlöpande miljöanalys och relaterad forskning. Nätverket har beviljats medel om 40 000 kronor från rådet för fortlöpande miljöanalys.

Förhoppningen är att kompetensnätverket ska kunna bli ett forum för att diskutera och utveckla både miljöanalys och forskning om invasiva främmande arter. Det kan på så sätt vara en grund för nya och utvecklade samarbeten mellan institutioner, centra och miljöanalysprogram.

Kontaktperson för kompetensnätverket om invasiva främmande arter är Leonard Sandin, institutionen för vatten och miljö, leonard.sandin@slu.se.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ann-Katrin Hallin