SLU-nyhet

Har undersökt kornas sömn

Publicerad: 11 december 2014

Sömn ger återhämtning för både hjärna och kropp. Emma Ternman har i sin doktorsavhandling vid SLU visat att en ko sover knappt två timmar per dygn. Sömntiden är som kortast när kon just har fått sin kalv, och den ökar med tiden efter kalvning. Korna ligger ned, dvs. vilar eller sover, under tolv timmar per dygn, och det är viktigt att korna får både tid och plats för det.

Emma Ternman undersökte i sitt doktorandprojekt vid SLU om liggtid, sömntid och sömnmönster hos mjölkkor varierar under tiden mellan två kalvningar. Tiden strax efter kalvning är extra känslig för kor. De har lätt för att bli sjuka och de har svårt att få i sig lika mycket energi som mjölkproduktionen kräver.

- Då är det extra viktigt med tillräckligt med tid för vila och återhämtning, säger Emma Ternman.

En ny teknik för att mäta sömn på kalvar där elektroderna limmas på huden, som inte innebär något kirurgiskt ingrepp och tillåter att djuren kan röra sig fritt under mätningarna, utvecklades under avhandlingsarbetet. Emma Ternman började med att visa att denna metod även kunde användas för vuxna mjölkkor.

För att kunna mäta sömn på flera djur i en lösdrift ville forskarna också ta reda på om korna har specifika beteenden som hänger ihop med sömn. Resultaten visade att korna alltid låg ned och sov men att det inte går att se på en ko om hon verkligen sover eller bara vilar, enbart genom att titta på henne.  

Hur lång tid en enskild ko sover kan bero på ålder, hälsostatus, dräktighet och laktation. Flera av dessa faktorer ändras mellan två kalvningar varför det var intressant att undersöka om sömntiden hos mjölkkor också varierar under detta tidsintervall. Sömntiden mättes därför på 19 kor under ett dygn vid sju olika tillfällen.

I genomsnitt låg korna ned 12 timmar och sov knappt 2 timmar per dygn uppdelat på ett antal tillfällen under både dagen och natten. Det visade sig också att korna sov som kortast (1,5 timmar) två veckor efter kalvning, och som längst (drygt 2 timmar) strax före sinläggning, dvs. när de slutar mjölkas inför nästa kalvning. Resultaten visade alltså att kor sover mindre och idisslar mer fram till 7 veckor efter kalvning jämfört med efter 22 veckor efter kalvning.

Sammanfattningsvis kom Emma Ternman fram till att det inte går att se om en ko sover eller bara vilar, så för att mäta sömntider hos kor måste man mäta deras hjärnaktivitet. Hon har dessutom visat att sömntiden ökar ju längre från kalvningen korna är, att korna ligger ned när de sover och att de i genomsnitt ligger ned 12 timmar per dygn.

- Jag tror därför att det är viktigt att se till att kor har tillräckligt mycket utrymme för att ligga ned, både tidsmässigt och platsmässigt, så att de kan återhämta sig , säger Emma Ternman.


  

Emma Ternman, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Sleep in Dairy Cows”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

  • Tid: Fredagen den 12 december 2014, kl 13:15
  • Plats: Sal O, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala
  • Opponent: Professor Susanne Waiblinger, University of Veterinary Medicine, Wien, Österrike

Mer information

Emma Ternman, 018-67 16 18, 070-496 36 73, emma.ternman@slu.se

Avhandlingen

Så många timmar sover en ko, längre text om undersökningen

Emma Ternmans personliga hemsida

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om disputationen. Fotograf ska anges.)

Emma Ternman med en av korna i sömnstudien. Foto: Jann Lipka

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se