SLU-nyhet

Satsning på excellenta lärare

Publicerad: 12 december 2014

SLU:s utbildningar har genomgående hög prestationsgrad, som är ett av måtten på utbildningskvalitet, konstaterar vicerektor Lena Andersson-Eklund i sitt nya blogginlägg.

Detta bekräftades nyligen i kanslerämbetets uppföljning. Ett av skälen till de goda resultaten är engagerade lärare. För att ytterligare stimulera lärarnas engagemang och öka undervisningens status har SLU inrättat titeln "Excellent lärare" som utfärdas efter ansökan och noggrann prövning. Läs mer om utbildning i rektorsbloggen.

.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Tina Zethraeus