SLU-nyhet

SLU med i upprop mot världssvält

Publicerad: 03 december 2014

SLU är ett av nästan 50 universitet över hela världen som har gått samman för att lösa frågan om världssvält. Ledare från dessa universitet kommer att underteckna The Presidents’ Commitment to Food and Nutrition Security - en deklaration som ställer sig bakom att prioritera frågor om livsmedelstillgång.

En ceremoni kommer att äga rum 9 december i FN i New York. Mer än hälften av de deltagande universiteten kommer att närvara.

PUSH (Presidents United to Solve Hunger) startades av Auburn University i Alabama, USA som resultatet av en första träff mellan ledarna för mer än 30 universitet i USA, Kanada och Centralamerika på Auburn i februari.

Hunger Forum och ceremonin den 9 december är första gången universitet globalt sätter ett kollektivt fokus på livsmedelsförsörjning. Det är också första gången studenter och universitetsledare förenas i denna strävan tillsammans med internationella organisationer, icke-statliga organisationer och studentgrupper i denna fråga.

Medlemmarna i Universities Fighting World Hunger (UFWH), en världsomspännande koalition av mer än 300 högskolor och universitet, har träffats årligen sedan 2006 för att utbyta idéer och tankar i samband med lokala och globala livsmedelsförsörjningsfrågor.


Kontaktinformation