SLU-nyhet

SLU:are belönade av KSLA

Publicerad: 12 december 2014

KSLA (Kgl Skogs- och lantbruksakademien) har utsett 2015 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden, och bland dessa finns ett antal SLU:are.

Nilsson-Ehlemedaljen tilldelas professor Leif Andersson, SLU Uppsala för enastående molekylärgenetisk forskning med tillämpningar inom husdjursaveln.

Guldmedaljen tilldelas professor em Sune Linder, SLU Alnarp för hans viktiga forsking kring klimatets och växtnäringens betydelse för skogens tillväxt samt för hans betydande insatser för att utveckla svensk och internationell skogsvetenskaplig forskning och utbildning.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete går till AgrD Anna Berlin SLU Uppsala, för hennes avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust; och till TeknD Eva Lindberg, SLU Umeå, för hennes avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning tilldelas universitetslektor Maria Andersson, SLU Skara för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare och lärare med fokus på studenternas lärande genom utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i undervisningen.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst går till  Kristina Andersson, Husdjurens utfodring och vård, SLU, för hennes föredömliga arbete med att samordna stora delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att bedriva sina projekt.

Dessutom belönades dessa personer med starka kopplingar till SLU;

A. W. Bergsten-priset går till journalisten Peter Sylwan, för att han under 40 år på ett initierat sätt deltagit i och utvecklat lantbruksdiskussionen som skribent och journalist i press och radio samt som uppskattad konferensledare. Han var tidigare ledamot av SLU:s styrelse.

Håstadiusetpris går till agronom Dave Servin, Svedala för framgångsrik utveckling av Partnerskap Alnarp till ett föredöme för samverkan mellan lantbruks- och trädgårdsforskning och dess intressenter.

Priser och belöningar delas ut vid KSLA:s 203:e högtidssammankomst den 28 januari  i Stockholms Stadshus.

www.ksla.se


Kontaktinformation