SLU-nyhet

"Tro får inte ersätta vetenskap"

Publicerad: 16 december 2014

"Det verkar som om regeringen vad gäller frågor som rör vårt forskningsområde vill ha en kurssvängning från beslut baserade på vetenskap. Detta går stick i stäv med regeringsförklaringen och utmanar vår forskning, Sveriges ställning som kunskapsnation liksom vår förmåga att nå ett hållbart naturbruk."

Det skriver fem forskare i en debattartikel Svenska Dagbladet. Bland undertecknarna finns Erik Alexandersson, Eva Sundberg och Jens Sundström, SLU

”Vi är långt ifrån … häxprocesser i Sverige, men en omsvängning bort från ett vetenskapsbaserat beslutsfattande och mot ett som i stället baseras på trossatser eller nyckfulla populistiska vindar är fel väg att gå om vi skall nå ett hållbart jord- och skogsbruk i Sverige och världen”, skriver forskarna bl a.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tro-far-inte-ersatta-vetenskap_4191205.svd


Kontaktinformation