SLU-nyhet

Undersökning av internkommunikationen

Publicerad: 10 december 2014

Ett urval av SLU-anställda får i dagarna en enkät från Nordisk Kommunikation om internkommunikationen, och kommunikationsklimatet vid vårt universitet.

Det är en uppföljning av en tidigare undersökning som gjorts på internrevisionens initiativ 2012. Nu vill vi veta vad som förändrats sedan dess.

Vi hoppas att du vill bidra till studien, och att resultatet ska hjälpa oss att utveckla internkommunikationen vidare. Ett externt konsultföretag, Nordisk Kommunikation, utför undersökningen för att garantera anonymiteten.

På nedanstående länk kan du hitta den tidigare rapporten: Kontaktinformation
Sidansvarig: Tina Zethraeus