SLU-nyhet

Biträdande universitetslektorstjänster annonseras

Publicerad: 12 februari 2014

Första biträdande universitetslektoraten vid SLU utannonseras

Inom ramen för en strategisk satsning har LTV-fakulteten beslutat om att rekrytera fem biträdande lektorer med hemvist vid de fem institutionerna i Alnarp. 

Först ut är tjänsterna i integrerat växtskydd, inst för växtskyddsbiologi,  i landskapsarkitektur med inriktning mot identifikation, representation och kommunikation av landskap, vid inst för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, i primär livsmedelsproduktion vid inst för biosystem och teknologi samt i växtförädling för nutritionell produktkvalitet vid inst för växtförädling,

En anställning som biträdande universitetslektor är det första steget i den akademiska karriärvägen vid SLU. En biträdande universitetslektor ska tidigt ges en självständig ställning och ett eget ansvar på institutionen. Det åligger ansvarig institution att aktivt arbeta med karriärutveckling för den biträdande universitetslektorn. Detta är nödvändigt för att hon/han ska potentiellt utvecklas till en excellent forskare med förmåga att starta nya forskningsinriktningar. Det långsiktiga målet med en anställning som biträdande lektor är således att utveckla den unga forskaren till en framgångsrik, befordrad professor med eget ämnesansvar.
(Källa: Riktlinjer för tillämpning av anställningsordningen, Rektors beslut 2013-09-30)


Kontaktinformation
Sidansvarig: Anette Neldestam