SLU-nyhet

Förebygger blodpropp utan ökad blödningsrisk

Publicerad: 06 februari 2014

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine beskrivs en ny form av behandling som motverkar uppkomst av blodproppar utan att samtidigt öka blödningsrisken. Forskare vid Karolinska institutet och SLU har samarbetat i projektet.

Denna typ av behandling är aktuell vid kraftigt nedsatt lungfunktion, som kräver att blodcirkulationen kopplas till en hjärt-lung-maskin (ECMO) tills lungan tillfrisknat. Ett aktuellt exempel är patienter som drabbas av en högpatogen influensa.

Forskningsgruppen, ledd av Magnus Larsson och Thomas Renné på Karolinska Instituet, har i en kaninmodell visat att antikroppbehandlingen hämmar blodproppar lika effektivt som dagens behandling med heparin, men till skillnad från heparin inte ökar blödningsrisken, vilken är direkt livshotande. Från SLU bidrog Patricia Hedenqvist, forskare vid institutionen för Kliniska vetenskaper till kaninförsöken, med en anestesimetod som hon utvecklat för användning i medicinsk forskning och veterinär klinik.  

Antikroppstudien är ett exempel på komplexa djurstudier som kräver medverkan av veterinärer med specialistkompetens i experimentella sammanhang. Patricia Hedenqvist som är disputerad och europeisk diplomate i försöksdjursmedicin, har mångårig erfarenhet som veterinär i medicinsk forskning och läkemedelsutveckling.

  1. Larsson M et al. A Factor XIIa Inhibitory Antibody Provides Thromboprotection in Extracorporeal CirculationWithout Increasing Bleeding Risk. Sci Trans Med,  Vol 6, Issue 222
  2. Hedenqvist P et al. Continuous intravenous anaesthesia with sufentanil and midazolam in medetomidine premedicated New Zealand White rabbits. BMC Vet Res. 2013 Jan 28;9:21

Läs även:

http://www.unt.se/uppsala/ingen-blodning-med-ny-propphammare-2886378.aspx


Kontaktinformation