SLU-nyhet

MareFrame – nya lösningar för fiskeriförvaltning i haven

Publicerad: 25 februari 2014

Ett nytt EU-projekt MareFrame “Co-creating Ecosystem-based Fisheries Management Solutions“ har startat i år med Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som svensk partner

Den övergripande målsättningen med MareFrame är att skapa förutsättningar för ett ökat användande av ekosystembaserad fiskeriförvaltning vid rådgivning gällande fiskbestånden i europeiska vatten. Detta uppnås genom att utveckla en ny verktygslåda med modeller för kommersiella fiskbestånd och de ekosystem där de fiskas, samt framtagande av ett ramverk för beslutsunderlag som visar på alternativ och konsekvenser av olika förvaltningsbeslut. Genom att inkludera relevanta intressegrupper i alla faser av projektet (”co-creation”) skapas förutsättningar för att de nya förvaltningsverktygen ska få en bred förankring och acceptans i samhället.

MareFrame består av 28 deltagande institutioner med experter inom fiskeriforskning, inkluderande fiskeriförvaltning, ekosystemmodellering och modelltestning, såväl som inom ekonomi som samhällsvetenskap. Med samlad erfarenhet från 13 länder (Danmark, Sverige, Finland, Polen, Storbritannien, Spanien, Italien, Rumänien, Norge, Island, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland) har åtta havsområden valts ut inom projektet inklusive Nordsjön och Östersjön

Projektet fokuserar på viktiga frågor för EU:s gemensamma fiskeripolitik, Havsmiljödirektivet och Habitatdirektivet. MareFrame kommer att bidra till en ekosystembaserad fiskeriförvaltning genom att utveckla och belysa förvaltningsalternativ som upprätthåller kritiska delar och funktioner i marina ekosystem inkluderande socio-ekonomiska komponenter. Projektet kommer även att utveckla innovativa visualiseringsverktyg och läromedel baserat på teknologi från 3D-datorspel. Detta för att på ett lättfattligt sätt kunna kommunicera vetenskapliga resultat och förvaltningsstrategier och för att öka allmänhetens kunskap om resursutnyttjande och bevarandefrågor i marina ekosystem.

Institutionen för Akvatiska Resurser vid SLU kommer att leda forskning och utvecklingsarbete för Östersjön inom projektet.


Kontaktinformation