SLU-nyhet

Nu finns en policy för internationella samarbetsavtal

Publicerad: 18 februari 2014

Rektorsbeslut.

Rektor har fastställt en policy för upprättande av internationella samarbetsavtal. Den innehåller bl.a.:

  • grunder för utvärdering av samarbeten med utländska universitet,
  • kriterier för att bedöma potentiella samarbetspartners,
  • olika modeller för överenskommelser och undertecknande,
  • föreskrifter för arkivering.

Kontaktinformation