SLU-nyhet

Pressinbjudan: Vallkonferens 5-6 februari i Uppsala

Publicerad: 03 februari 2014

Vallen som foder utgör den i särklass största grödan i svenskt lantbruk. Vallens uthållighet, avkastning och näringsinnehåll har en avgörande betydelse för det ekonomiska utbytet i mjölk- och köttproduktionen och vallen får en alltmer central roll även till hästar. Årets vallkonferens anordnas på SLU i Uppsala 5-6 februari.

Lönar det sig att ta många vallskördar? Näringsvärdet blir högre, men hur stor blir avkastningen och vad kostar merarbetet? Vilket värde har vallproteinet och hur kan det förbättras? Hur blir våra vallar mer uthålliga? En del svar på dessa frågor kommer att presenteras under Vallkonferens 2014 som äger rum 5–6 februari på SLU, Uppsala. Initiativet kommer från näringen och konferensen arrangeras av SLU i samarbete med Växa Sverige, Hushållningssällskapen och LRF Mjölk.

Förutom resultat från aktuella forskningsprojekt kommer "Grovfoderverktyget" att presenteras, en web-baserad programvara som bygger på kunskap inom växtodling, foderkonservering och utfodring. Vi får även lära oss hur man lyckas bli Årets vallmästare. På konferensen delas priset ut till Årets vallmästare 2014.

Konferensen riktar sig till rådgivare, forskare och lantbrukare samt till företagen i branschen. Vid konferensen ligger fokus främst på vall för idisslare, men ett separat seminarium inriktat på hästar anordnas också.

– Intresset för konferensen är långt mycket större än vi trodde, säger Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, och vår förhoppning är att de drygt 260 deltagarna med verksamhet inom växtodling, utfodring och ekonomi ska erbjudas en givande dialog i knutpunkten mellan forskning och praktik.

Vidare information och dokumentation: http://www.slu.se/vallkonferens2014


Kontaktinformation