SLU-nyhet

Så blir Primula säkrare

Publicerad: 19 februari 2014

Internrevisionen har granskat informationssäkerheten i personalsystemet och lämnat ett antal förslag på förbättringar. Granskningen och åtgärdsplanen presenterades och fastställdes vid dagens styrelsemöte.

Primula logo

Några av de åtgärder som ska säkra informationen i personalhanteringssystemet Primula är:

  • nytt avtal med leverantören,
  • en plan för katastrof och avbrott,
  • rutiner för hantering och dokumentation av högre behörigheter samt kopior på backup.

Styrelsen godkände även internrevisionens årsrapport för 2013. Årsrapporten inkluderar uppföljning av de åtgärder som styrelsen har beslutat om med anledning av internrevisionens tidigare granskningar.


Kontaktinformation