SLU-nyhet

Stimulanspaket för forskningsansökningar

Publicerad: 17 februari 2014

Rektor har beslutat att avsätta 2,5 miljoner kr årligen under en treårsperiod som stimulansmedel för ökad externfinansiering.

Det finns en stor potential för ökat forskningssamarbete genom större nationella och internationella externfinansierade forskningsprojekt, inte minst inom Horisont 2020. Det är motivet till det stödpaket som rektor nu beslutat om.

Lars Erk Lindell, Grants Office

Lars Erik Lindell, Grants Office.

- Detta förslag tog form under förra året och går ut på att höja kvaliteten på ansökningarna genom kvalitativ granskning och utbildning, säger Lars Erik Lindell på Grants Office.

Beslutet omfattar tre olika typer av stödåtgärder. Stimulanspaketet ger forskare möjligheter att:

  • Få ansökan granskad av en sakkunnig.
  • Delta i utbildningsinsatser för koordinatorer och ekonomistöd.
  • Få en stimulanspeng vid större koordinatorsuppdrag.

Granskningsstödet kan sökas av forskare som är huvudsökare eller koordinatorer för större nationella eller internationella projektansökningar. Externa experter kan med hjälp av stödet anlitas för att vara med i ansökningsprocessen och ge feedback när det gäller saker som presentation, läsbarhet, bakgrund- och relevansbeskrivning.

Utbildningsstödet består bland annat av kostnadsfria kurser som Grans Office anordnar. Dessutom kan individuella utbildningsstöd också sökas individuellt av forskare som planerar för internationella ansökningar till större projekt, och användas till kursavgifter i samband med bland annat programinformation och ansökningsskrivning.

Koordinatorspremien kan sökas av koordinatorer för större internationella projektansökningar med flera partners, och ska ses som ett bidrag till att samordna partnerskapet.

Forskare har dessutom genom stimulanspaketet tillgång till omvärldsbevakning och strategisk dialog och vägledning genom SLU:s EU-team. Detta EU-team har sina aktiviteter samordnade med Grants Office och har som uppgift att förmedla utlysningar, bedriva omvärldsbevakning och ha en strategisk EU-relaterad dialog.

 


Kontaktinformation