SLU-nyhet

Vill du bli testresenär i Uppsala och under 30 dagar byta bilen mot bussen?

Publicerad: 03 februari 2014

Som ett led i SLU:s miljöarbete har vi har tillsammans med UL (Upplands Lokaltrafik) tagit fram ett sätt för dig som ofta åker bil till jobbet att få pröva på kollektivtrafiken.

Som testresenär erbjuds du kostnadsfritt en 30-dagarsbiljett för resor på UL:s trafik att använda för resor till arbetet såväl som på fritiden. Din motprestation består av att istället för bil åka kollektivt till och från arbetet minst tre dagar per vecka under testperioden (3:e mars – 1:a april 2014) samt att dela med dig av dina resvanor genom att besvara tre webbenkäter.

Vill du vara med?
Mer om hur man anmäler sig och mer information finns på medarbetarwebben: https://internt.slu.se/testresenar

Sista anmälningsdag: 10 februari. Antalet deltagare är begränsat!

Du kan delta vid ett informationsmöte på Campus Ultuna där testkorten delas ut, antingen onsdagen den 12:e februari kl. 13-13:45 eller måndagen den 17:e februari kl. 15-15:45. Plats: sal J i undervisningshuset.

Välkommen ombord!
Johanna Sennmark, miljöchef, ankn. 15 85


Kontaktinformation
Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se