SLU-nyhet

"Vi behöver behålla betesmarker"

Publicerad: 09 februari 2014

Trots olika stöd har betes- och ängsmarken minskat med närmare 20 procent de senaste tio åren enligt en ny rapport. Dessa marker har stort värde för natur och kultur, och för att behålla dem krävs att Sverige satsar på nya entreprenörer som kan leva på sina djur, skriver Karl-Ivar Kumm, SLU-forskare, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

"Det blir allt vanligare med bygder där det inte längre finns gårdar med betesdjur. Värdefulla betesmarker i sådana bygder kan skötas av naturvårdsentreprenörer som har rationella djursbesättningar i någon angränsande region. Under sommaren transporterar de djuren till de värdefulla, eljest obetade, markerna. Entreprenörerna kan även restaurera igenväxta marker och sköta ängsslåtter i aktuella bygder. EU-stöden måste kompletteras med sådan företagsutveckling för att rädda betesmarkerna", skriver Kumm bl a.

Läs hela artikeln här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satsning-kravs-for-att-behalla-betesmarker_8971628.svd 


Kontaktinformation