SLU-nyhet

Årets agronom utsedd

Publicerad: 10 mars 2014

Ove Karlsson, VD på Hushållningssällskapet i Halland, har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen Årets Agronom 2014.

Motiveringen lyder som följer:

“Ove Karlsson har under sin tid som VD för Hushållningssällskapet Halland förändrat verksamheten och utvecklat den på ett mycket visionärt sätt. Ove har haft visionen klar för sig och har oförtröttligt arbetat för att förverkliga den. Under hans ledning har det skapats nya verksamheter och samarbeten som på många sätt gagnar utvecklingen av lantbruket och landsbygden, inte bara i Halland utan i hela Sverige. Ove har verkat för ett gott samarbete med Husdjursföreningen vilket har lett till en helt ny rådgivningsorganisation i Halland och forskare/utvecklare har anställts vilket har lett till att Hushållningssällskapet Halland har fått en betydande roll inom utveckling. Ove är dessutom projektledare för bland annat projektet ”Lean Lantbruk” och har med stort engagemang och entusiasm spridit "Leanfilosofin" till lantbrukare och rådgivare i hela Sverige. Oves arbete bidrar till att den svenska lantbruksnäringen utvecklas inom affärsmässighet och ledarskap vilket är viktiga ingredienser för ett konkurrenskraftigt och hållbart svenskt lantbruk. Ove är en förebild för andra agronomer och en värdig mottagare av titeln ”Årets Agronom”!

Ove Karlsson är ekonomagronom, inskriven 1985 på agronomutbildningen vid SLU, examen 1990.


Kontaktinformation